PHP migratie

Hieronder een verzamelpagina voor de handleidingen die makkelijk zijn voor voor de PHP migratie.

 

Voor het bekijken van de huidige instellingen:

https://klant.denit.nl/index.php?rp=/knowledgebase/47/PHP-Instellingen.html

 

 

Aanpassen PHP versie in Plesk

https://klant.denit.nl/index.php?rp=/knowledgebase/577/Aanpassen-php-versie-via-Plesk.html