Voorbeeld script PHP e-mails

Hieronder staat een simpel php script dat vanaf de server een e-mail stuurt. Dit is een standaard script zonder extra beveiliging of functionaliteiten. Gebruik van dit script is op eigen risico:

<?php

$to = 'email@domeinnaam.nl';
$subject = 'Testbericht';
$message = '<b>Testbericht</b>, up?';
$headers = "From: afzender@domeinnaam.nl\r\n" .
       'X-Mailer: PHP/' . phpversion() . "\r\n" .
       "MIME-Version: 1.0\r\n" .
       "Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n" .
       "Content-Transfer-Encoding: 8bit\r\r\n";

// Send

if (mail($to, $subject, $message, $headers)) {
  echo 'mail verzonden';
} else {
  echo 'Verzenden mislukt';
}

?>

Gerelateerde artikelen

Register Globals

Uit veiligheidsoverwegingen is de PHP register_globals optie standaard disabled op onze Plesk...

PHP Instellingen

De PHP instellingen vindt u door in de httpdocs folder van uw hostingpakket een PHP bestand te...

PHP Safe Mode

Uit veiligheidsoverwegingen is de PHP safe_mode optie standaard enabled op onze Plesk servers....

.htacces

Wanneer u een Linux hosting pakket heeft kunt u .htaccess bestanden gebruiken. Op Windows servers...

Pad naar PERL

Het pad naar Perl is: /usr/bin/perl