.nl domeinnaam zonder code verhuizen bij faillissement oude provider

Indien een Hosting Provider failliet verklaard is en u geen toegang meer heeft tot de verhuiscode voor uw domeinnaam, dan kunnen wij in sommige gevallen alsnog de
domeinnaam naar ons toe verhuizen.

Wij hebben in een dergelijke situatie geen verhuiscode nodig omdat de SIDN reeds op de
hoogte is gebracht van het faillissement van de Hosting Provider.

Wanneer u een bestelling plaatst voor een verhuizing van een domeinnaam kunt u bij de verhuiscode failliet invullen en in het notitieveld (tijdens het bestellen) een opmerking achterlaten: Hosting provider failliet, geen verhuiscode beschikbaar.

Wij hebben ter controle dan onderstaande documenten nodig:

Benodigde bewijsstukken wanneer de houder een rechtspersoon is:

  • uittreksel KvK (niet ouder dan een half jaar) van de houder;
  • kopie van het identiteitsbewijs van de natuurlijke persoon die namens deze houder/rechtspersoon opdracht heeft gegeven de domeinnaam te verhuizen; zo nodig een bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de natuurlijke persoon(bijvoorbeeld   indien de natuurlijke persoon niet voorkomt op het uittreksel van het KvK uittreksel)
  • een bewijs waaruit blijkt dat de domeinnaamhouder naar ons toe wenst te verhuizen (bijvoorbeeld een e-mail die afkomstig is van de houder waarmee deze aangeeft te willen verhuizen of een door de houder ondertekend document).

Benodigde bewijsstukken wanneer de houder een natuurlijk persoon is:

  • kopie identiteitsbewijs van de houder
  • een bewijs waaruit blijkt dat de houder naar ons toe wenst te verhuizen (bijvoorbeeld een email die afkomstig is van de houder waarmee deze aangeeft te willen verhuizen of een door de houder ondertekend document).

Wij zullen dan voor u gaan kijken of wij de domeinnaam kunnen verhuizen zonder code.

Gerelateerde artikelen

Wat is een domeinnaam verhuizing

Een domeinnaam verhuizing is het overzetten van een domeinnaam van uw huidige Registrar(hosting...

Wie voert de verhuizing uit

Denit Hosting Solutions zal in 9 van de 10 gevallen de domeinnaam verhuizing initiëren wanneer u...

Verhuizingskosten

Wij verhuizen onze domeinen gratis, u betaalt enkel de kosten voor de registratie van de domeinnaam.

Benodigde gegevens voor het verhuizen

Voor de meeste domeinen is het alleen nodig om een verhuiscode aan te leveren, u kunt dit doen...

Hoe lang duurt een verhuizing

De tijd die een domeinnaam verhuizing inneemt verschilt per type domeinextensie. Hieronder worden...