301 redirect

Een 301 redirect kunt u gebruiken voor zoekmachine optimalisatie. Een 301 redirect is alleen mogelijk op onze Windows servers via de url rewrite module van IIS.
U kunt dit aanmaken via de web.config in de root van uw website.

Meer informatie hierover kunt u vinden op:

IIS 6 of lager
http://learn.iis.net/page.aspx/734/url-rewrite-module


IIS 7
http://learn.iis.net/page.aspx/664/using-url-rewrite-module-20/


Een voorbeeld van zo’n redirect vindt u hieronder ( IIS 6 of lager)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <httpErrors errorMode="Detailed" />
        <rewrite>
            <rules>
                <rule name="redir301" stopProcessing="true">
                    <match url="/*" />
                    <action type="Redirect" url="http://www.denit.nl" appendQueryString="false" redirectType="Permanent" />
                    <conditions>
                        <add input="{HTTP_HOST}" negate="true" pattern="www." />
                    </conditions>
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>

Gerelateerde artikelen

Tabellen exporteren vanuit een MS-SQL database

Om een export te maken van uw tabellen in uw MS-SQL database kunt u onze handleiding gebruiken....

MSSQL database beheren

U kunt uw MS-SQL database met verschillende programma's beheren, zoals: EMS SQL Manager en SQL...

ASP 500 - Internal Server Error

Dit wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een programmeerfout. Om meer informatie over de...

ASP.NET versies

Zowel ASP.Net 1.0, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 en 4.5 zijn beschikbaar op onze Windows-servers. Voor...

Web.Config

Wanneer u een Windows hosting pakket heeft kunt u een Web.Config bestand gebruiken. Op Linux...