Verhuizen Duitse domeinnaam

Een Duitse domeinnaam dient op een Duits adres te zijn geregistreerd. Mocht u deze niet hebben dan bieden de meeste providers hiervoor een Trustee contact aan.

Een Trustee contact wordt dan als houder vermeld zodat het domein alsnog geregistreerd kan worden. Als u een Duitse domeinnaam wilt verhuizen heeft u een verhuiscode nodig.

U kunt deze verhuiscode alleen krijgen van de huidige provider als het domein met een Duits adres staat geregistreerd. Wanneer dit adres toebehoort aan het Trustee contact van de huidige provider dan kunnen zij geen verhuiscode aan u verstrekken zonder eerst een andere houder op te geven. Deze nieuwe houder kan ook het Trustee contact zijn van de nieuwe provider. Wanneer er een Duits domein naar Denit toe wordt verhuisd kunnen wij u de gegevens van onze Trustee contact geven zodat u dat kunt aanleveren bij uw huidige provider. Op die manier kunnen zij u toch een verhuiscode verstrekken waardoor u de Duitse domeinnaam naar ons toe kunt verhuizen.

Gerelateerde artikelen

Wat is een domeinnaam verhuizing

Een domeinnaam verhuizing is het overzetten van een domeinnaam van uw huidige Registrar(hosting...

Wie voert de verhuizing uit

Denit Hosting Solutions zal in 9 van de 10 gevallen de domeinnaam verhuizing initiëren wanneer u...

Verhuizingskosten

Wij verhuizen onze domeinen gratis, u betaalt enkel de kosten voor de registratie van de domeinnaam.

Benodigde gegevens voor het verhuizen

Voor de meeste domeinen is het alleen nodig om een verhuiscode aan te leveren, u kunt dit doen...

Hoe lang duurt een verhuizing

De tijd die een domeinnaam verhuizing inneemt verschilt per type domeinextensie. Hieronder worden...